Mienie i finanse

Mienie i finanse

Wartość budynku gimnazjum: 11 143 446,66


 

Plan wydatków na rok 2013

 

§

nr Paragrafu

nazwa paragrafu

Plan 2013

§

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 104 000,00

§

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 1556 000,00

§

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 130 000,00

§

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 310 000,00

§

4120

składki na Fundusz Pracy

 44 000,00

§

4140

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.

 15 000,00

§

4210

zakup materiałów i wyposażenia

270 000,00

§

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

42 000,00 

§

4260

zakup energii

42 000,00   

§

4270

zakup usług remontowych

20 000,00   

§

4280

zakup usług zdrowotnych

2 000,00   

§

4300

zakup usług pozostałych

57 888,00   

§

4350

zakup usług dostępu do sieci Internet

3 500,00   

§

4370

opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6 000,00   

§

4410

podróże służbowe krajowe

1 500,00   

§

4420

podróże służbowe zagraniczne

 1 200,00

§

4430

różne opłaty i składki

8 000,00   

§

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 85 000,00

§

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami

1 000,00   

 

 

Razem

2 698 588,00   

 

 

 

STOŁÓWKA 2013r.

 

§

nr Paragrafu

nazwa paragrafu

Plan 2013

§

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 3 600,00

§

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

 84 000,00

§

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 7 200,00

§

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 16 000,00

§

4120

składki na Fundusz Pracy

 2 400,00

§

4210

zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00   

§

4260

zakup energii

20 000,00   

§

4270

zakup usług remontowych

2 000,00   

§

4280

zakup usług zdrowotnych

1 000,00   

§

4300

zakup usług pozostałych

13 000,00   

§

4410

podróże służbowe krajowe

200,00   

§

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 4 600,00

§

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami

500,00   

 

 

Razem

168 500,00   

 

Data stworzenia : 2013-06-04 13:19 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-06-04 13:19 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-07 20:35 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice