Article

Oferta uproszczona realizacja zadania w trybie art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-21 11:15 Osoba modyfikująca : djaroszynska

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice