Dane podstawowe

 • Kontakt

  Nazwa: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach

  Adres: ul. Gimnazjalna 6

  Em@il : gimsosnicowice@poczta.onet.pl

  Strona internetowa: www.gimsosnicowice.pl

  Stan zatrudnienia:

  Dyrektor – mgr Grzegorz Klyszcz

  Nauczyciele: 

  mgr Aleksandra Bielewicz-Ozga

  mgr Szymon Biwo

  mgr Anna Breguła

  mgr Anna Bucher

  mgr Dorota Chrzan

  mgr Brygida Hosz

  ks. Paweł Kaniewski

  mgr Irena Kisiel

  mgr Błażej Krysa

  mgr Ewa Labocha

  mgr Beata Niemieczek

  mgr Danuta Richter

  mgr Anna Romaniuk

  mgr Danuta Rybińska

  ks. Piotr Sękowski

  mgr Katarzyna Spyra

  mgr Małgorzata Szyja

  mgr Hanna Szykowska - Tkaczyk

  mgr Ewa Śnieżek

  mgr Kornelia Warych

  mgr Ilona Wośko

  Helena Wypych

  mgr Małgorzata Wyrozumska

  mgr Wiesław Wyrozumski

   

  Opis: Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.

  Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd szkolny.

  Szkoła działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z póź. zm.), oraz rozporządzeń do tej ustawy.

  2. Statutu  szkoły.

  W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszcza 213 uczniów.

  Zajęcia lekcyjne odbywają się od godziny 8.05 do 14.10 wg tygodniowego rozkładu zajęć.

  W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne:

  Sportowe – piłka nożna, siatkówka

  Artystyczne: filmowe, rękodzieło, ceramiczne.

  W szkole jest wydawana gazetka szkolna " Nowiny Gimnazjalne "

  " Biuletyn informacyjny" dla rodziców uczniów naszej szkoły przygotowywany na I spotkanie

  Współpraca z rodzicami:

  - spotkania wg rocznego harmonogramu,

  - konsultacje indywidualne,

  - prelekcje

  - imprezy okolicznościowe wg rocznego planu uroczystości szkolnych.

   

  Więcej
Data stworzenia : 2013-06-04 13:00 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2013-06-04 13:00 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-12 14:16 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice