Urząd Miejski w Sośnicowicach

Podstawowe dane - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Kontakt

tel.: 32 238-71-91 , 32 238 -71 -92, 32 238-71 93
tel.: 32 238-75-50 (fax)
e-mail.: um@sosnicowice.pl
Burmistrz: -

Adres

Nazwa gminy : Sośnicowice Rodzaj : miasto i gmina Adres : ul. Rynek 19 Kod : 44-153 Miejscowość : Sośnicowice

Rachunki bankowe

Dochody realizowane przez UM Sośnicowice – 81 8460 0008 2001 0000 0909 0001

Depozyty, wadia – 54 8460 0008 2001 0000 0909 0002

Zwroty dotacji w roku ich udzielenia – 16 8460 0008 2001 0000 0909 0007