Urząd Miejski w Sośnicowicach

Świadczenia rodzinne - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Świadczenia rodzinne

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Świadczenia rodzinne tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: - urodzenia dziecka, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - samotnego wychowywania dziecka, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, - rozpoczęcia roku szkolnego, - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego)
    Rozwiń artykuł Świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna okres zasiłkowy 01.09.2007 - 31.08.2008