Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Świadczenia rodzinne tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: - urodzenia dziecka, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - samotnego wychowywania dziecka, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, - rozpoczęcia roku szkolnego, - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego)
    Więcej
Data stworzenia : 2007-09-06 00:39 Autor : Data publikacji : 2007-09-06 00:39 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 02:36 Osoba modyfikująca :

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice