Urząd Miejski w Sośnicowicach

Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic z dnia 03.04.2024r.

Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic z dnia 03.04.2024r.

Burmistrz Sośnicowic zawiadamia, że w oparciu o wniosek złożony w dniu 15.09.2023r. uzupełniony w dniu 5.10.2023r. przez LEIER Polska S.A. z siedzibą 33-150 Wola Rzędzińska 155a, zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedłużenia ważności koncesji dla wydobywania kopaliny ze złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej „Sierakowice”, metoda odkrywkowa, na zmniejszonym obszarze górniczym „Sierakowice I” o powierzchni około 8,32ha, w granicach działek ewidencyjnych nr: 518/69; 306/69; 502/69; 504/70; 260/73; 261/73; 560/71; 263/73; 262/73; 558/73 obręb Sierakowice , gmina Sośnicowice.


Data wytworzenia: 2024-04-03 15:28 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2024-04-03 15:28 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Tustanowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-03 Osoba modyfikująca: Ewa Tustanowska