Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacje - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Info

Info
Rynek

Miasto i gmina Sośnicowice położone są w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, 10 km od centrum Gliwic, na granicy z powiatem Kędzierzyn-Koźle. Teren ten to pogranicze Niziny i Wyżyny Śląskiej – na obszarze wielkiego kompleksu leśnego, między Opolszczyzną a Górnym Śląskiem. Część mieści się w otulinie Parku Krajobrazowego Cystersów. Gmina zajmuje powierzchnię 11624 ha, z czego na miasto Sośnicowice przypada 1168 ha. Zamieszkuje ją 8350 osób (2000 w mieście, a 6350 w 8 sołectwach). W mieście swoją siedzibę mają: Rada Miejska oraz wiele innych instytucji oświatowych, kulturalnych i handlowych.