Urząd Miejski w Sośnicowicach

Wnioski - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

 • pdf Wniosek - o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Klauzula - RODO
 • pdf Wniosek - o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Zagospodarowanie przestrzenne

 • pdf Wniosek - o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
 • pdf Wniosek - o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
 • pdf Wniosek - o wydanie wypisu i wyrysu
 • pdf Wniosek - o wydanie zaświadczenia i rewitalizacji
 • pdf Wniosek - o wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania
 • pdf Wniosek - zmiana MPZP
 • pdf Wniosek - o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 • pdf Zalacznik - do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 • pdf Wniosek - o wydanie dowodu osobistego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Deklaracja - o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Obowiązkowa - ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • pdf Zgłoszenie - szambo i poś
 • msword Podanie - o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Podanie - o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • msword Oplata - skarbowa od 1 stycznia 2007r
 • pdf Oświadczenie - Rejestr działalności regulowanej
 • pdf Wniosek - o wpis do rejestru działalności regulowanej
 • msword Wniosek - o zaświadczenie zmiana sposobu użytkowania
 • pdf Wniosek - o przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zgłoszenie - szkody w uprawach
 • pdf Taryfy - za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • pdf Wniosek - Wykonawca PONE
 • pdf Wniosek - o udział PONE
 • excel Rejestr - Działalności Regulowanej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek - o udostępnienie informacji o środowisku
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek - o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zgłoszenie - zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne
 • pdf Zgłoszenie - pobytu czasowego
 • pdf Zgłoszenie - pobytu stałego
 • pdf Rejestr Działalności Regulowanej - 23 03 2020 r.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz - POŚ poza aglomeracją
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz - POŚ w aglomeracji
 • msword Wniosek - o przyznanie pomocy zdrowotnej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek - dotyczący zgody na lokalizację zjazdu