Urząd Miejski w Sośnicowicach

Przewodniczący Rady - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Przewodniczący Rady

Tel.: 32 238-71-91, 32 238 71 92 wew. 329
Przewodnicząca Rady VIII kadencji: Regina Bargiel
tel.: 
Z-ca Przewodniczącego Rady VIII kadencji: Anna Margoś Lisik
tel.: