Urząd Miejski w Sośnicowicach

Gospodarka komunalna - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany stawek czynszu

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Informujemy, że weszła w życie Uchwała Nr V/30/2003 z dnia 19.02.2003 r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Uchwała zobowiązuje właścicieli posesji do systematycznego gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych i segregowanych.

Zbiórka odpadów segregowanych będzie się odbywać zgodnie z następującymi zasadami:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dostarcza do każdego gospodarstwa domowego trzy kolorowe worki. Wraz z workami otrzymujecie Państwo terminarz wywozu odpadów segregowanych. Pierwszej zbiórki w tym systemie dokonaliśmy w dniach 7,8,9 maja b.r.

- worki zielone służą do gromadzenia szkła (butelki słoiki).

- worki czerwone służą do gromadzenia metali (puszki, drobny złom).

- worki żółte służą do gromadzenia tworzyw sztucznych (PET-butelki do napojów, PP- pojemniki na margarynę, kubki butelki po olejach, PE- torby plastikowe, woreczki, butelki po szamponach, środkach chemii gospodarczej, PS- kubki do napojów, jogurtów, serków, tacki.
Gromadzone odpady powinny być czyste. Worki należy wystawić przed posesję w dniu zbiórki. Worki zawierające inne odpady niż określone na worku nie będą zabierane. Przy odbiorze wypełnionego worka pracownicy Zakładu dostarczą nowy worek.

Zebrane w ten sposób odpady będą przeznaczone do recyklingu, a tym samym nie znajdą się na składowisku odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje nadrukowane są na workach.

Zbiórka odpadów segregowanych finansowana jest z funduszu gminnego.

Taki sposób zbiórki dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych. Zbiórka odpadów od firm odbywać się będzie na zasadzie podpisanych umów z ZGKIM.

Dodatkowe informacje w sprawie zbiórki można uzyskać w ZGKIM Sośnicowice, ul. Powstańców 6, tel. 2387688.

Terminarz wywozu odpadów komunalnych pozostaje bez zmian.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel posesji powinien zawrzeć Umowę na wywóz odpadów komunalnych z Firmą świadczącą takie usługi. Umowę można zawrzeć z ZGKIM w godzinach pracy Zakładu. W celu ułatwienia zawarcia umowy i nabycia pojemnika do gromadzenia odpadów pracownicy Zakładu po wcześniejszym porozumieniu się z sołtysami ustalą terminy spisania umów w poszczególnych miejscowościach.