Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Przetargi w 2019 r.

 • ZP-29/2019

  Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-28/2019

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • ZP-27/2019

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice
  Więcej
 • ZP-26/2019

  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - projekt

  Więcej
 • ZP-25/2019

  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie - projekt

  Więcej
 • ZP-24/2019

  „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach – dokończenie dokumentacji projektowej”

   

  Więcej
 • ZP-23/2019

  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - dokończenie dokumentacji projektowej

  Więcej
 • ZP-22/2019

  Budowa drogi przy ul. Powstańców w Sośnicowicach - projekt

  Więcej
 • ZP-21/2019

  Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną - projekt

  Więcej
 • ZP-20/2019

  Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej 31 w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach oddział zamiejscowy w Trachach oraz stworzenie mieszkania chronionego

  Więcej
 • ZP-19/2019

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice w latach 2020-2021

  Więcej
 • ZP-18/2019

  "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy""

  Więcej
 • ZP-17/2019

  „Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową  i  sanitarną - projekt”

  Więcej
 • ZP-16/2019

   „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej  w Bargłówce”

  Więcej
 • ZP-15/2019

  „Budowa klimatyzacji w budynku SP Sośnicowice przy ul. Gimnazjalnej 6”

  Więcej
 • ZP-14/2019

  Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy

  Więcej
 • ZP-13/2019

  Budowa ulicy Polnej w Kozłowie - projekt

  Więcej
 • ZP-12/2019

  Budowa klimatyzacji w budynku SP Sośnicowice przy ul. Gimnazjalnej 6

  Więcej
 • ZP-11/2019

  Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kasztanowej i Słonecznej w Rachowicach

  Więcej
 • ZP-10/2019

  Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej 31 w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach oddział zamiejscowy w Trachach oraz stworzenie mieszkania chronionego - etap I

  Więcej