Wykazy nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do sprzedaży

SAG Sośnicowice

Nieruchomości położone w Sośnicowicach przy ul. Św. Jakuba, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz działek gruntowych niezabudowanych położonych w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej - przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Działek gruntowych niezabudowanych położonych w Sośnicowicach przy ul. Świętego Jakuba, w Smolnicy przy ul. Granicznej, w Rachowicach w rejonie ul. Wiejskiej, w Trachach przy ul. Leboszowskiej, w Tworogu Małym przy ul. Wiejskiej oraz zabudowanej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży połozonych w Smolnicy przy ul. Granicznej, w Sośnicowicach przy ul. św. Jakuba i ul. Raciborskiej

Wykaz

Data stworzenia : 2007-10-18 15:42 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2007-10-18 15:42 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-02 13:29 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice