BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

News

 • Komunikat Nr.2

   

  Dla odbiorców wody w Sierakowicach i Tworogu Małym

  W sprawie jakości wody przeznaczonym do spożycia

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach określił, że woda jest:

   

  WARUNKOWO ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

  SPOŻYWAĆ NALEŻY TYLKO PO PRZEGOTOWANIU

   

  Ma to związek z tym, że w sieci utrzymuje się zawartośc podchlorynu sodu na poziomie 0,3 mg/l.

  Może to spowodować nieznaczne zmiany organoleptyczne tj. zapach i smak wody, ale nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Zaleca się mieszkańcom indywidualne płukanie instalacji poprzez odkręcenie kranów z zimą wodą w celu zdezynfekowania własnej instalacji w budynku.

  Komunikat PPIS o warunkowym dopuszczeniu wynika z faktu, że końcowy wynik badania będzie dostępny w dniu 25.10.2014r. w godzinach przedpołudniowych.

  O wyniku badania poinformujemy w kolejnym komunikacie.

   

  Więcej
 • Na podstawie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112 ze zm.) informuję, że: w dniu 3 listopada 2014r. o godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Sośnicowicach przy ul. Kościuszki 22 odbędzie się pierwsze posiedzenie oraz szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-9 Gminy Sośnicowice. Obecność obowiązkowa

  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic RGG.6733.5.2.2014.HW

  Wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla istniejących budynków mieszkalnych wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w Tworogu Małym dla nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej 28D, 26, 28, 24C, 32, na wysokości 38a 

  Więcej
 • BURMISTRZ SOŚNICOWIC podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, ze wskazaniem obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Rady Miejskiej w Sośnicowicach, wyboru Burmistrza Sośnicowic, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

   

  Więcej

Platforma e-Usług Publicznych SEKAP

Mapa Gminy

Adres Urzędu

Urząd Miejski
w Sośnicowicach

ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice

Numery rachunków bankowych:

54 8460 0008 2001 0000 0909 0002
wadia i depozyty

81 8460 0008 2001 0000 0909 0001
dochody (podatki, opłaty skarbowe)


http://www.sosnicowice.pl/

um@sosnicowice.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek
7:30 – 17:00

Wtorek – Czwartek
7:30 – 15:30

Piątek
7:30 – 14:00

tel. (32) 238-71-91
tel. (32) 238-71-92
tel. (32) 238-71-93
fax (32) 238-75-50

 

Biuletyn Informacji Publicznej redagują:
Kamil Kionka informatyk@sosnicowice.pl
Leszek Pietrasiński
Waldemar Urbanek
Cecylia Hippe
Grzegorz Nowak
Piotr Cieślok
Leszek Kołodziej
Kazimierz Kaczmar

Instrukcja obsługi BIP

Data stworzenia : 2007-08-05 17:05 Autor : root Data publikacji : 2007-08-05 17:05 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2014-10-24 15:35 Osoba modyfikująca : root

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice