Ochrona środowiska - obwieszczenia

Obwieszczenia

 • WOOŚ.5207.59.2017.KM.10

  Więcej
 • WOOŚ.5207.59.2017.KM.8

  Więcej
 • w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Kompleksowej modernizacji wraz z rozbudową zespołu budynków zagrodowych, obory dla bydła oraz niezbędnej infrastruktury”, którego lokalizacja planowana jest na działkach nr 38 i 429/35 w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54 

  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic RGG.6220.10.9.2016.2017.IS

  Burmistrz Sośnicowic zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa zawiadamia strony postępowania że w dniu 13.04.2017r. Burmistrz Sośnicowic wydał decyzję 3/2017 umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Kompleksowej modernizacji wraz z rozbudową zespołu budynków zagrodowych, obory dla bydła wraz z niezbędną infrastrukturą”, którego lokalizacja planowana jest na działkach nr 38 i 429/35 w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54, gmina Sośnicowice, które zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 29.11.2016r. uzupełniony w dniu 19.12.2016r. przez Panią Agnieszkę Mróz działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14.12.2016r. w imieniu inwestora Gospodarstwo Rolne Bożena Butor- Fleszar oraz Gospodarstwo Rolne Mateusz Fleszar położonego w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54,

  Więcej
 • Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic RGG.6220.10.7.2016.2017.IS

  Burmistrz Sośnicowic  zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kpa zawiadamia strony postępowania że w ramach przeprowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Kompleksowej modernizacji wraz z rozbudową zespołu budynków zagrodowych, obory dla bydła wraz z niezbędną infrastrukturą”, którego lokalizacja planowana jest na działkach nr 38 i 429/35 w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54, gmina Sośnicowice, które zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 29.11.2016r. uzupełniony w dniu 19.12.2016r. przez Panią Agnieszkę Mróz działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14.12.2016r. w imieniu inwestora Gospodarstwo Rolne Bożena Butor- Fleszar oraz Gospodarstwo Rolne Mateusz Fleszar położonego w Łanach Wielkich przy ul. Łabędzkiej 54,

  Więcej
Data stworzenia : 2007-10-18 12:20 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2007-10-18 12:20 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 08:19 Osoba modyfikująca : administrator portalu

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice