Uchwały

Dostęp dla mieszkańców

Dostęp dla mieszkańców do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego i Zbiorów Aktów Prawa Miejscowego zapewniony jest w pokoju nr. 12. Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach oraz  w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach ul Kozielska 1. - dwa stanowiska.

Ponadto w infokioskach które znajdują się na budynku:

- Gminnego Przedszkola w Trachach,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnicy.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu Małym

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich

Na stanowisku zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim  - pokój nr 12 można dokonywać wydruków aktów prawnych.

 

Dostęp do projektów uchwał i terminarza posiedzeń : http://sosnicowice.esesja.pl/

Uchwały

 • Uchwała Nr XXXIX/328/2018

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/327/2018

  w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sośnicowice

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/326/2018

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 29 października 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/325/2018

  w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/324/2018

  w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

  Więcej
 • Uchwała Nr XXXIX/323/2018

  w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośnicowice

  Więcej

Uchwały z 2006, 2005 i 2004 roku znajdują się w archiwum.

Archiwum Uchwał

Data stworzenia : 2007-08-09 12:54 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2007-08-09 12:54 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-24 13:10 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice