Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 • Uchwała Nr X/93/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/92/2019

  w sprawie zmiany budżetu na rok 2019.

  Więcej
 • Uchwała Nr X/90/2019

  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze Gminy Sośnicowice.

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/85/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

  Więcej
 • Uchwała Nr IX/84/2019

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

  Więcej
 • uchwała Nr IX/83/2019

  w sprawie nadania nazwy ulicy

  Więcej
 • Uchwała Nr VIII/77/2019

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr VIII/74/2019

  w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2019.

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/71/2019

  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/70/2019

  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

   

  Opublikowano: 06.06.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 4235

  Więcej
 • Uchwała Nr VII/66/2019

  w sprawie uchylenia uchwały nr VI/55/2019 r. Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty
  dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

   

  Opublikowano: 06.06.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 4234

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/60/2019

  w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sośnicowice  na lata 2019-2024

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/59/2019

  Zmiany budżetu Gminy  na rok 2019. 

   

   

  Opublikowano: 24.04.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 3335

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/55/2019

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2019

   

  Opublikowano: 24.04.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 3334

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/53/2019

  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022”

   

  Opublikowano: 25.04.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 3355

  Więcej
 • Uchwała Nr VI/52/2019

  w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie Gminy Sośnicowice, realizowanych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

   

  Opublikowano: 25.04.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 3354

  Więcej
 • Uchwała Nr V/49/2019

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024.  

  Więcej
 • Uchwała Nr V/48/2019

  w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 

   

  Opublikowano: 28.03.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 2498

  Więcej
 • uchwała Nr V/44/2019

  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sośnicowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w gminie Sośnicowice

  Opublikowano: 28.03.2019 r. Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 2497

  Więcej
 • Uchwała Nr XLIV/364/2018

  w sprawie zmiany Statutu Gminy Sośnicowice

  Więcej
Data stworzenia : 2012-10-09 07:37 Autor : Data publikacji : 2012-10-09 07:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-02 12:56 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice