Urząd Miejski w Sośnicowicach

Akty Prawa Miejscowego - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Akty Prawa Miejscowego wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego