Rada

RADA Miejska w Sośnicowicach - skład

ul. Rynek 17
44-153 Sośnicowice
tel: (0 prefix 32) 238-71-91 238 - 71 -92, 238 71 93

Skład Rady Miejskiej VII kadencji
1. BARGIEL Regina
2. DYSZKA Adam
3. GLAGLA Józef
4. GOLDMAN Henryk
5. HOSZ Brygida
6. KOZUBSKI Maciej
7. LUDWIG Barbara
8. MARGOŚ Anna

9. MATYSIK Klaudiusz
10. MUSIOŁ Irena
11. TISCHBIEREK Lucyna
12. WALICZEK Maria
13.WIADERNY Andrzej
14.WILCZEK Bernard
15.WOSIEK Małgorzata

KOMISJE Rady Miejskiej
KOMISJA REWIZYJNA
1. Wilczek Bernard
2. Glagla Józef
3. Wiaderny Andrzej
4. Musioł Irena
5.Matysik Klaudiusz

KOMISJA BUDŻETU FINANSÓW i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1. Waliczek Maria
2. Wilczek Bernard
3. Goldman Henryk
4. Tischbierek Lucyna
5. Dyszka Adam

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
1. Margoś Anna
2. Bargiel Regina
3. Wosiek Małgorzata
4. Ludwig Barbara
5. Brygida Hosz

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Rada Miejska w Sośnicowicach obraduje na sesjach, zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Miejskiej w Sośnicowicach, Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości potrzebnej do wykonania zadań nie rzadziej niż  raz na kwartał. (§ 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Sośnicowicach oraz § 16 Statutu Gminy Sośnicowice).

 

Przygotowanie projektów uchwał należy do zadań Burmistrza Miasta. W przypadku uchwał inicjowanych przez radnych lub komisje Rady, zadanie to może być powierzone komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego obsługującej Radę Miejską.

 

Uchwała Rady winna zawierać:

- numer uchwały
- datę i tytuł
- podstawę prawną
- treść uchwały
- określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały
- termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania
- przepisy przejściowe

 

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, który przewodniczył obradom, względnie inna osoba przewodnicząca obradom.
Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.
Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.

Data stworzenia : 2007-08-08 14:53 Autor : Kazimierz Kaczmar Data publikacji : 2007-08-08 14:53 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-16 14:28 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kaczmar

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice