Urząd Miejski w Sośnicowicach

Numery rachunków bankowych - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Numery rachunków bankowych

54 8460 0008 2001 0000 0909 0002 - wadia i depozyty

81 8460 0008 2001 0000 0909 0001 - dochody (podatki, opłaty skarbowe)

21 8460 0008 2001 0000 0909 0014 - dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)