Urząd Miejski w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach - Drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Zgłoszenie / Protokół przywrócenia pasa drogowego do użytkowania