Informacje Urzędu Miasta

  • Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

    Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w Gminie Sośnicowice składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców w Gminie Sośnicowice, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 24 maja 2019 r.

    Więcej
  • Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

    Więcej
Data stworzenia : 2019-03-11 13:10 Autor : Kamil Kionka Data publikacji : 2019-03-11 13:10 Osoba udostępniająca na stronie : Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-09 07:36 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice