Urząd Miejski w Sośnicowicach

MGOZ SPZOZ - BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia

Adres: Ul. Gliwicka 28
44-153 Sośnicowice
Telefon kontaktowy : 032 2387155, 032 7633853
Faks: 0322387739
www.przychodniasosnicowice.com.pl
email: 2401002@zoz.org.pl