Urząd Miejski w Sośnicowicach

Przetarg

Przetarg

BURMISTRZ SOŚNICOWIC OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ PRZEZNACZONEJ DO
WYDZIERŻAWIENIA W CELU UŻYTKOWANIA BEZ ZMIANY PRZEZNACZENIA.

Nieruchomość gruntowa położona w Sośnicowicach przy ulicy Bema (k.m.4) , działka nr. 91 , o powierzchni 253 m2
zapisana w KW 66266 ,

- Wysokość czynszu dzierżawnego 25 zł na miesiąc

Przetarg odbędzie się w Budynku Rady Miejskiej Sośnicowice ulica Rynek 17 dnia 14.08.2007 r. – o godz. 10:00

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sośnicowice pok. 14 , tel. 2387191 .
Sośnicowice dnia 11 lipca 2007 r.

BURMISTRZ SOŚNICOWIC OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁANACH WIELKICH PRZY ULICY WIEJSKIEJ 47 – PRZEZNACZONEJ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY JAKO TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUGOWEJ.

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wolno stojącym z przylegającymi
dwoma garażami na zapleczu działki , położona w Łanach Wielkich przy ulicy Wiejskiej 47 ,
działka numer 446/150 o powierzchni 490 m2 , zapisana w KW 31584 ,

 cena wywoławcza 403.029,00 zł , wysokość wadium 40.303,00- zł ,
Cena uzyskana w przetargu zostanie podwyższona o należny podatek VAT i będzie podlegała
zapłacie na konto Urzędu Miejskiego Sośnicowice nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej .

Wadium należy wpłacić do dnia 01.10.2007 r. na konto Urzędu Miejskiego Sośnicowice . Za
dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu na konto Urzędu Miejskiego Sośnicowice w
Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach nr. 81 8460 0008 2001 0000 0909 0001 .
Wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu na konto wskazane przez oferenta .
Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg , zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ,a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy , wadium przepada na rzecz
sprzedającego .

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi
postąpienia ponad cenę wywoławczą .
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w Budynku Rady Miejskiej Sośnicowice
ulica Rynek 17 – dnia 04.10.2007 roku

 o godz. 1000 – na nieruchomość zabudowaną działkę 446/150
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Sośnicowice
pok. 14 , tel. 2387191 .

Sośnicowice dnia 05.07.2007 r.


Data wytworzenia: 2007-08-12 20:33 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2007-08-12 20:33 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root