Urząd Miejski w Sośnicowicach

Zawiadomienie o udostępnieniu spisu wyborców

Zawiadomienie o udostępnieniu spisu wyborców

Urząd Miejski w Sośnicowicach
44-153 Sośnicowice
Rynek 19
tel. (032) 2387191

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Sośnicowic zawiadamia, że w dniach
od 7 czerwca do 14 czerwca 2010 roku w godzinach pracy Urzędu
w pok. Nr 6 będą udostępniane do wglądu, na pisemny wniosek
zainteresowanego spisy wyborców uprawnionych do głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Godziny urzędowania:
poniedziałek – od 7:30 do 17:00
wtorek – czwartek od 7:30 do 15.30
piątek – od 7:30 do 14:00


Data wytworzenia: 2010-06-04 10:44 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2010-06-04 08:43 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root