2010

Wykazy 2010

  • msword Wykaz_8.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_13.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_30.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_64.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_83.doc - W y k a z nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_89.doc - W y k a z nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
  • msword Wykaz_101.doc - Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat w celu rolniczego użytkowania
Data stworzenia : 2010-02-01 13:37 Autor : Data publikacji : 2010-02-01 13:37 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-14 11:35 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice