Urząd Miejski w Sośnicowicach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.09.2022r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.09.2022r.

w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice w wyznaczonym ustawowo terminie.


Data wytworzenia: 2022-09-28 12:00 Autor: Krystyna Kostalecka Data publikacji: 2022-09-26 11:00 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-28 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska