Urząd Miejski w Sośnicowicach

Apel Wojewody Śląskiego w sprawie konieczności wymiany dowodów osobistych

Apel Wojewody Śląskiego w sprawie konieczności wymiany dowodów osobistych

*APEL WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

W SPRAWIE KONIECZNOŚCI WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH*

Zwracam się do wszystkich pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie województwa śląskiego o zgłaszanie się do urzędów gmin (miast) o dokonanie wymiany starego dowodu osobistego. Dowody typu książeczkowego zachowują ważność jedynie do dnia 31 grudnia 2007r.

W związku z tym, chciałbym Państwa stanowczo zachęcić do zgłaszania się do organów wydających dowody osobiste o ich wymianę, bowiem jak wynika z praktyki ostatnich lat Pd koniec roku wzrasta ilość przyjmowania wniosków, co powoduje powstanie niepotrzebnych kolejek w urzędach i potęguje niezadowolenie klientów.

Pragnę również przypomnieć, że dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawnia obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Mam nadzieję, ę odpowiedzą Państwo na mój apel i dokonają wymiany dowodu osobistego w jak najbliższym terminie.

Jedynie nowy dowód osobisty po 31 grudnia br. umożliwi bezproblemowe załatwienie spraw w urzędach, czy też innych spraw osobistych w instytucjach.


Data wytworzenia: 2007-08-12 20:44 Autor: Teresa Kołodziej Data publikacji: 2007-08-12 20:44 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root