Urząd Miejski w Sośnicowicach

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program

„ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ edycja- 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach przeprowadza rozeznanie
w środowisku Gminy Sośnicowice w sprawie potrzeb w realizacji programu "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej - edycja 2023" realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Wnioski do 8 listopada br. przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, ul.Szprynek 1.
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy
ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu
społecznym dla uczestników Programu:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Mieszkańcy spełniający warunki i chcący skorzystać z programu powinni zgłosić się do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1.
Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu:
 32 428 51 80 lub na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-
ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-
osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023


Data wytworzenia: 2022-10-31 15:38 Autor: Kamil Kionka Data publikacji: 2022-10-31 15:38 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-24 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka