Urząd Miejski w Sośnicowicach

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tworóg Mały w Gminie Sośnicowice

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tworóg Mały w Gminie Sośnicowice

Sośnicowice dn. 12.07.2007r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art.. 53.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Urząd Miejski w Sośnicowicach Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zawiadamia, że pod numerem RZ-PP-B / 7331 / P-IV / 1 / 04 na wniosek

pana Marka Rudnickiego przedstawiciela Zakładu Projektowo-Wdrożeniowego ,,Rudprojekt” ,z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 86/80 w Katowicach działającego z upoważnienia Burmistrza Sośnicowic zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla terenu na :

,, budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tworóg Mały w Gminie Sośnicowice obejmującej działki:

nr 150/14 Sierakowice Obręb :Sierakowiczki km.4 dod 2

nr 135/1, 140/5, 140/8, 134/3, 138/26 Sierakowice Obręb : Sierakowiczki arkusz 17

nr 133/4, 139/11 Tworóg Mały Obręb : Stara Kuźnia km.5dod 2

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w tutejszym sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Sośnicowic

Czesław Jakubek


Data wytworzenia: 2007-08-12 20:39 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2007-08-12 20:39 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root