Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

INFORMACJA Urząd Miejski w Sośnicowicach prowadzi kontrolę zawarcia umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy z dn. 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z 2003 r. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą aby osoby posiadające gospodarstwo rolne i zobowiązane do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników na 2008r. , które nie stawiły się na pisemne wezwanie w Urzędzie Miasta celem okazania w/w dokumentu stawiły się do dnia 31.01.2009r. W przeciwnym wypadku skutkować to będzie nałożeniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Urząd Miasta Sośnicowice kary w wysokości równowartości w złotych- 30euro od gospodarstwa rolnego oraz 100 euro od budynków rolniczych. SKARBNIK GMINY

Data wytworzenia: 2009-01-06 09:47 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2009-01-06 08:45 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root