Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja o konsultacjach

Informacja o konsultacjach

Burmistrz Sośnicowic informuje, że w dniu 17.12.2010 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sośnicowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego w roku 2011. Informacje w załączniku.


Data wytworzenia: 2010-12-17 14:51 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2010-12-17 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root