Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 131/2023

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 131/2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie stypendiów sportowych


Data wytworzenia: 2023-10-18 08:36 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2023-10-17 08:36 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-18 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska