Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 145/2023

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 145/2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sośnicowice

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-11-15 13:32 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2023-11-14 13:32 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-15 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska