Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 150/2023

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 150/2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwał w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-11-15 14:29 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2023-11-14 14:29 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-15 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska