Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 4/2024

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały: dot.Zarządzenia 4/2024

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwały nr LIII/411/2022 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”(Dz. U. Woj. Śl. z 2022 r., poz. 8454)


Data wytworzenia: 2024-01-03 13:49 Autor: Dominika Jaroszyńska Data publikacji: 2024-01-03 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: Dominika Jaroszyńska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-03 Osoba modyfikująca: Dominika Jaroszyńska