Urząd Miejski w Sośnicowicach

nformacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały

Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Sośnicowice w roku szkolnym 2020/2021


Data wytworzenia: 2020-07-20 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2020-07-20 15:06 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-21 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz