Urząd Miejski w Sośnicowicach

Informacja zbiorcza o petycjach za 2019 rok

 Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ( Dz.U. 2018 r.poz. 870) o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

 

Rok

Liczba petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

2019

1

Petycja do Radnych w sprawie montażu oświetlenia ul. Begonii w miejscowości Smolnica

Petycję rozpatrzono negatywnie.

Odpowiedzi udzielono pisemnie w dniu 31.05.2019 r.


Data wytworzenia: 2020-06-26 08:46 Autor: Daria Wojtal Data publikacji: 2020-06-26 08:46 Osoba udostępniająca na stronie: Daria Wojtal Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-26 Osoba modyfikująca: Daria Wojtal
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz