Urząd Miejski w Sośnicowicach

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z planowaną Inwestycją pod nazwą:

Wielowariantowa koncepcja lokalizacji obwodnicy miejscowości Sośnicowice w zakresie dodatkowego wariantu północnego II,

której Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, B.P. A-Propol s.c. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zaprasza Mieszkańców Gminy Sośnicowice na:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

które odbędą się:

dnia 21.10.2010 r. (czwartek) o godz. 15:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
przy ul. Kościuszki 22, 44-153 Sośnicowice

Plan sytuacyjny zawierający szczegóły proponowanego rozwiązania projektowego oraz wariantu przebiegu obwodnicy będzie dostępny do publicznego wglądu od
11-10-2010 do 02-11-2010 w:

Urzędzie Miasta Sośnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
Sekretariat, I piętro

a także na stronach internetowych:
www.sosnicowice.pl , www.sosnicowice.i-gmina.pl , www.apropol.pl

W terminie od 21-10-2010 do 16-11-2010 zainteresowane strony mogą składać w formie pisemnej uwagi, wnioski i zastrzeżenia w Sekretariacie Urzędu Miasta Sośnicowice jak również przy pomocy formularza elektronicznego na stronie: www.apropol.pl/ankieta3.php. Podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych-zostaną uwzględnione.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2010-10-12 11:58 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-10-12 09:52 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root