Urząd Miejski w Sośnicowicach

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z planowaną Inwestycją pod nazwą:

Wielowariantowa koncepcja lokalizacji obwodnicy miejscowości Sośnicowice,

której Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, B.P. A-Propol s.c. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zaprasza Mieszkańców Gminy Sośnicowice na:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

które odbędą się:

dnia 24.06.2010 r. (czwartek) o godz. 15:00
w Gminnym Ośrodku Kultury
przy ul. Kościuszki 22, 44-153 Sośnicowice

Plan spotkania:

 Przedstawienie rozważanych wariantów przebiegu drogi
 Odpowiedzi na pytania osób zgromadzonych na spotkaniu
 Zgłaszanie uwag i propozycji przez mieszkańców

Plany sytuacyjne zawierające szczegóły proponowanych rozwiązań projektowych oraz wariantów przebiegu obwodnicy będą dostępne do publicznego wglądu od
08-06-2010 do 30-06-2010 w:

Urzędzie Miasta Sośnicowice
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
Sekretariat, I piętro
pokój nr 9 w godz. pracy urzędu

a także na stronach internetowych:
www.sosnicowice.pl , www.sosnicowice.i-gmina.pl , www.apropol.pl

W terminie od 08-06-2010 do 15-07-2010 zainteresowane strony mogą składać w formie pisemnej uwagi, wnioski i zastrzeżenia w Sekretariacie Urzędu Miasta Sośnicowice jak również przy pomocy formularza elektronicznego na stronie: www.apropol.pl/ankieta2.php. Podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych-zostaną uwzględnione.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2010-06-01 16:02 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-06-01 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root