Urząd Miejski w Sośnicowicach

Konsultacje - Sport

Konsultacje - Sport

Burmistrz Sośnicowic informuje, że w dniu 2.11.2010 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sośnicowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sośnicowice.

Informacje w załączniku.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2010-11-02 12:44 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-11-02 11:31 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root