Urząd Miejski w Sośnicowicach

Nabór na stypendia unijne dla uczniów i studentów

Nabór na stypendia unijne dla uczniów i studentów

Nabór na stypendia unijne dla uczniów i studentów

Zarząd Powiatu Gliwickiego ogłosił nabór wniosków o stypendia przyznawane uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Gliwicki na rok szkolny 2006/2007 oraz studentom na semestr zimowy roku akademickiego 2006/2007 w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z terenu Gminy Sośnicowice. Wnioski stypendialne należy złożyć w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach (pok. 366), ul. Zygmunta Starego 17 w Gliwicach w terminie do 27.07.2006 r. (do godziny 15.00) – decyduje data wpłynięcia wniosku. Formularze wniosków oraz regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl.

link – http://starostwo.gliwice.pl/pl/pages/posts/nabor-na-stypendia-dla-uczniow-i-studentow9.php


Data wytworzenia: 2007-08-10 01:07 Autor: Leszek Pietrasiński Data publikacji: 2007-08-10 01:07 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root