Article

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drukuj
1 2 3

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Sośnicowice posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2018r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w terminie do 31.03.2019r.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 19 w sekretariacie I piętro, pok. nr 1 (Gospodarka odpadami), Punkt Obsługi Klienta ZGKIM ul. Rynek 5, na stronie internetowej www.sosnicowice.pl.

 

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach lub pocztą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośnicowice są następujące podmioty:

http://www.sosnicowice.pl/informacje/system-gospodarki-odpadami/wykaz-przedsiebiorcow-oprozniajacych-szamba.html


Data wytworzenia: 2019-01-14 14:59 Autor: Kazimierz Kaczmar Data publikacji: 2019-01-14 14:59 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-14 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-15 07:52 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice