Urząd Miejski w Sośnicowicach

Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic

Obwieszczenie Burmistrza Sośnicowic

o wyłożeniu do publicznego wglądu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sośnicowice na lata 2022-2037


Data wytworzenia: 2022-07-14 14:33 Autor: Leszek Kołodziej Data publikacji: 2022-07-14 14:33 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka