Urząd Miejski w Sośnicowicach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.3.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.3.2022

o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice w wyznaczonym ustawowo terminie.


Data wytworzenia: 2022-08-11 Autor: Krystyna Kostelecka Data publikacji: 2022-08-11 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-18 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka