Article

Oferta uproszczona realizacja zadania w trybie art.19a ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja MAnufaktura Kultury


Data wytworzenia: 2019-04-03 08:44 Autor: djaroszynska Data publikacji: 2019-04-03 08:44 Osoba udostępniająca na stronie: djaroszynska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-03 Osoba modyfikująca: djaroszynska
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kamil Kionka

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice