Urząd Miejski w Sośnicowicach

Ogłoszenie naboru na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie naboru na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie naboru na rachmistrzów spisowych,

którzy po odpowiednim przeszkoleniu przeprowadzą w okresie 08-09 do 31.10.2010 r. spis rolny na terenie Gminy Sośnicowice.

Zgodnie § 30 instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2010.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom, a więc mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (wskazane jest by rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych). Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Z uwagi na nowoczesne metody dokonywania spisu, polegające na posługiwaniu się urządzeniami elektronicznymi wraz zainstalowanymi na nich aplikacjach oczekuje się także posiadanie przez rachmistrzów dodatkowych predyspozycji i umiejętności. Należy do nich zdolność obsługi komputera, która ułatwi obsługiwanie mobilnego terminala typu hand-held i aplikacji do wypełniania formularza spisowego. Ponadto pożądane jest aby kandydaci na rachmistrzów spisowych byli obeznani z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umieli praktycznie wykorzystać mapy cyfrowe. Zarówno obsługa terminala, jak i korzystanie z map cyfrowych będzie odrębnym tematem szkoleń spisowych, jednakże osobom, dla których temat ten nie jest obcy, łatwiej będzie przyswoić zasady wykorzystania tych aplikacji w spisie. Ze względu na złożoność tematyki spisu rolnego, pożądane jest aby kandydaci na rachmistrzów posiadali znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie. Tylko osoby, które podczas egzaminu kończącego szkolenie wykażą się dostateczną wiedzą, zostaną zakwalifikowane na rachmistrzów spisowych.
Niezależnie od spełnienia wyżej opisanych warunków, kandydaci na rachmistrzów będą musieli wykazać się podstawowymi, standardowymi dokumentami wymaganymi podczas rekrutacji na stanowisko pracy, tzn. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe). Brak biegłej znajomości języka polskiego w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa, będzie czynnikiem dyskwalifikującym dla możliwości pracy w charakterze rachmistrza. Umowy zlecenia będą podpisane z osobami, które pozytywnie zakończą szkolenie i złożą przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej oraz powołane zostaną na rachmistrzów. Podanie o dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć do 09.06.2010 r. u Lidera Gminnego w Gminnym Biurze Spisowym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach pok. nr 4. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona o godz. 10:00, w dniu 11.06.2010 r. salka Rynek 17. Na podaniu zawierającym informacje wskazujące predyspozycje kandydata na rachmistrza należy podać nr tel. Osobistego.

Dodatkowych dodatkowe można uzyskać pod tel. 32 238 71 91 w 316.


Data wytworzenia: 2010-05-31 14:49 Autor: Paweł Nawara Data publikacji: 2010-05-31 12:47 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root