Urząd Miejski w Sośnicowicach

Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2023

Opieka Wytchnieniowa - Edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Sośnicowice w sprawie potrzeb w realizacji programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" realizowanego w ramach w ramach Funduszu Solidarnościowego. Wnioski do 8 listopada br. przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul.Szprynek 1. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
Mieszkańcy spełniający warunki i chcący skorzystać z programu powinni złożyć wypełnioną "Kartę zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023" z załączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul. Szprynek 1.
Uwaga!
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem opieki wytchnieniowej.
Liczba uczestników oraz wymiar usług będą uzależnione od wysokości środków otrzymanych od wojewody na realizację programu.
Formularz karty jest dostępny na stronie internetowej lub poniżej, a wersję papierową można otrzymać w siedzibie OPS.
Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl .
Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 32 428 51 80

http://sosnicowice.i-gmina.pl/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 


Data wytworzenia: 2022-11-04 11:21 Autor: Kamil Kionka Data publikacji: 2022-11-04 11:21 Osoba udostępniająca na stronie: Kamil Kionka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-04 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka