Urząd Miejski w Sośnicowicach

Program Rozwoju Subregionu Centralnego

Program Rozwoju Subregionu Centralnego

W związku z opracowywaniem Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przekazujemy do konsultacji społecznych projekt dokumentu. Program jest opracowaniem, na podstawie którego jednostki samorządu terytorialnego będą miały możliwość absorpcji środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013.

Podstawowym elementem programu jest uzgodniona lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju subregionu, a ich realizacja przyniesie poprawę jakości życia mieszkańców, wzmocni wizerunek tego subregionu oraz przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Uwagi do przedstawionego dokumentu prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: elzbieta.sommerfeld@um.jaworzno.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2008 r.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2008-05-15 13:20 Autor: admin strony Data publikacji: 2008-01-29 11:17 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 Osoba modyfikująca: root