Article

Szkoła Podstawowa im. J.Rogera w Sośnicowicach

Drukuj
1 2 3

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach

Adres: ul. Gliwicka 21, 44-153 Sośnicowice

Tel.(fax): (32) 238-75-25

Adres email: sp@jroger.pl

Adres www: www.jroger.pl

STAN ZATRUDNIENIA
NA DZIEŃ 3.09.2009r

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Zbigniew Kotasiński (wychowanie fizyczne, historia)

NAUCZYCIELE:

· mgr Barbara Motylińska – wychowawca kl.II

(kształcenie zintegrowane)

· mgr Danuta Dankowska – wychowawca kl.III

(kształcenie zintegrowane)

· mgr Leokadia Stasiak – wychowawca kl.I

(kształcenie zintegrowane)

· mgr Beata Staneczek- wychowawca kl.V

(wychowanie fizyczne)

· mgr inż.Barbara Belska – wychowawca kl.VI

(matematyka, informatyka)

· mgr Dorota Sznapka – wychowawca kl.IV

(przyroda, edukacja informatyczna)

· mgr Agnieszka Golec – język polski

· mgr Barbara Wolf – język mniejszości

narodowej ojczysty niemiecki

· mgr Barbara Gamrat – język mniejszości

narodowej ojczysty niemiecki

· mgr Anna Pacyga – język angielski

· mgr Monika Wolke – religia, pedagog szkolny

· mgr Marzanna Pyka – opiekun świetlicy

· Katarzyna Kubik – muzyka, plastyka

· mgr Romana Szczepańska – logopedia

OPIS:

§ Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach jest szkołą publiczną.

§ Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sośnicowice.

§ Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Gliwicach.

ORGANAMI SZKOŁY SĄ:

§ dyrektor szkoły

§ rada pedagogiczna

§ rada rodziców

§ samorząd szkolny

SZKOŁA DZIAŁA NA PODSTAWIE:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O Systemie Oświaty, (z późn.zm.), rozporządzeń do tej ustawy.

2. Aktu założycielskiego – Uchwały Nr VI/32/99 Rady Miejskiej Sośnicowicach z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej

klas I – VI.

3. Statutu Szkoły

* W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszcza 148 uczniów. * Zajęcia lekcyjne i opiekuńcze odbywają się od godziny 800 do 1500.

W SZKOLE ORGANIZOWANE SĄ:

§ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów

klas I-III i IV-VI,

§ zajęcia gimnastyki korekcyjnej (mgr B.Staneczek)

§ zajęcia logopedyczne (mgr R.Szczepańska)

Po zajęciach lekcyjnych odbywają się :

§ kółko informatyczne (mgr inż. Barbara Belska)

§ kółko sportowe, wyjazdy na basen (mgr Beata Staneczek)

Od stycznia 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu pt: “Nauczymy się więcej” realizowanego przez Gminę Sośnicowice . Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Załączniki do pobrania


Ocena: 9 głosów Aktualna ocena: 4

Komentarze / 0

musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja
Data wytworzenia: 2007-10-19 13:46 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2009-04-23 00:06 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-23 Osoba modyfikująca: Kamil Kionka
Data stworzenia : 2011-11-30 16:36 Autor : Michał Stefaniak Data publikacji : 2011-11-30 16:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-24 07:38 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kaczmar

system NowyBIP | Copyright © 2013 sosnicowice