Urząd Miejski w Sośnicowicach

Uchwała nr LXVIII/519/2023

Uchwała nr LXVIII/519/2023

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sośnicowice


Data wytworzenia: 2023-12-27 09:35 Autor: Daria Włodarczyk Data publikacji: 2023-12-27 09:35 Osoba udostępniająca na stronie: Daria Włodarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-27 Osoba modyfikująca: Daria Włodarczyk