Urząd Miejski w Sośnicowicach

Uchwała nr LXVIII/520/2023

Uchwała nr LXVIII/520/2023

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę odbioru odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, niezobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Sośnicowice oraz za usługę w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sośnicowice


Data wytworzenia: 2023-12-27 09:35 Autor: Daria Włodarczyk Data publikacji: 2023-12-27 09:35 Osoba udostępniająca na stronie: Daria Włodarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-27 Osoba modyfikująca: Daria Włodarczyk